Navigation

Thanh toán-Payment

Thanh toán chuyển khoản qua các ngân hàng(Paying by bank transfer)

Tên ngân hàng(Beneficiary bank): NHTMCP NGOAI THƯƠNG VN-VIETCOMBANK

Chủ tài khoản(Beneficiary): LE DUY PHUONG

Số tài khoản(Account numbers): 0071001953841

Chi nhánh ngân hàng(Beneficiary branch): HO CHI MINH

 

 

Tên ngân hàng(Beneficiary bank): NHTMCP DAU TU VA PHAT TRIEN VIET NAM-BIDV

Chủ tài khoản(Beneficiary): LE DUY PHUONG

Số tài khoản(Account numbers): 76010000478166

Chi nhánh ngân hàng(Beneficiary branch): BA RIA-VUNG TAU

 

No products were found matching your selection.

Phản hồi của bạn